Lecznica Weterynaryjna PRIMA VET 

PASZPORTY

Nasza lecznica ma uprawnienia do wydawania paszportów.

Niezbędne do wystawienia paszportu jest oznakowanie elektroniczne zwierzęcia (zaczipowanie).